Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vuosikokous2017

Kokouksessa läsnä:

    Ville Sinkkonen
Kevin Karlsson
Johan Strandman
Sampo Vartiala
Petrus Rimpiläinen
Francisco Cuesta
Kasper Kuusisto saapui kohdassa 12 (klo 19:49)
Dina Mavliutova saapui kohdassa 12 (klo 19:49)

1. Kokouksen avaus
Kokoustarjoilut avattiin kello 18:20 Kokous avattiin kello 18:25

2. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin Kevin Karlsson kokouksen puheenjohtajaksi. Valittiin Ville Sinkkonen kokouksen sihteeriksi. Valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Petrus Rimpiläinen ja Francisco Cuesta. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Johan Strandman ja Sampo Vartiala.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on sääntöjenmukaisesti koollekutsuttu ja paikalla on 6 äänioikeutettua yhdistyksen jäsentä. Kokous on siten laillinen ja päätösvaltainen.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin hallituksen valmisteleva työjärjestys.

5. Ilmoitusasiat
Hullu-Jussi lähestyy ja valmistelut rastia varten ovat hyvällä mallilla Buildteamin mukaan. Kokouksen osallistujien keskuudessa on halua osallistua AYY:n kansainvälisyyskilpailuun. Ravintolapäivä tulee.

6. Toimintakertomus edelliseltä vuodelta
Käytiin läpi ja hyväksyttiin toimintakertomus edelliseltä vuodelta.

7. Tilikertomus ja tilinpäätös
Käytiin läpi tilikertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta.

8. Toiminnantarkastajien lausunto
Käytiin läpi toiminnantarkatajien lausunto. Toiminnantarkastajat kommentoivat, että tilien tulisi vastata budjetoinnissa käytettyjä termejä. Lisäksi pullonpalautuksien yhteydessä tehtävistä hankinnoista tulisi tehdä maininta asianmukaisiin menotileihin. Tämä lausunto on tarkemmin [link here]

9. Tilinpäätöksen hyväksyminen
Hyväksyttiin tilinpäätös edelliseltä vuodelta.

10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille ja hallitukselle
Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille ja hallitukselle.

11. Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
Käytiin läpi hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle ja keskusteltiin parannusehdotuksista. Ehdotukset toimeenpannaan kokouksen jälkeen. Puheenjohtaja lupaa tehdä toimintasuunnitelmasta mahtavan.

12. Hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle
Käytiin läpi hallituksen valmisteleva talousarvio kuluvalle toimikaudelle. Äänestettiin siitä tulisiko talousarviossa mainittu pikkujoulut nimetä uudestaan. Päätettiin muuttaa kategorian nimi äänin 5 puolesta, 0 vastaan, 1 tyhjä. Keskusteltiin siitä, miksi pikkujoulut uudelleennimetään. Ehdotettuja nimiä: “maratonit”, “maratonit ja erikoistapahtumat”,”muut tapahtumat”. Päätettiin nimeksi muut tapahtumat. Samalla päätettiin vaihtaa aiemmin budjetissa ollut “muut tapahtumat” Promootioksi.

13. Jäsenmaksun suuruus kuluvalla toimikaudella
Keskusteltiin jäsenmaksuista kuluvalle toimikaudelle. Ehdotettiin jäsenmaksuksi yhtä (1) julistetta epäonnistuneesta tapahtumasta, jota Polygame ry on ollut järjestämässä. Ehdotettiin jäsenmaksuksi yhtä (1) pulloa laittomasti maahantullutta Coronaa. Ehdotettiin jäsenmaksuksi viittäsataa rupiaa (500 ₹). Ehdotettiin jäsenmaksuksi viittä jeniä (5 ¥). Ehdotettiin jäsenmaksuksi kolmea Filippiinien pesoa (3 PHP). Ehdotettiin jäsenmaksuksi Lion-kappaleen oman cover-version esittämistä. Ehdotettiin, että edellä esitetty maksu olisi liittymismaksu tai muuten kertaluontoinen maksu, joka maksettaisiin joskus™. Ehdotettiin jäsenmaksun maksamista luonnossa. Ehdotettiin jäsenmaksuksi nollaa mitä tahansa Japanin entisen pääministerin Koizumin hyväksymää rahayksikköä. Ehdotettiin jäsenmaksuksi nollaa Marokon dirhamia (0 MAD). Ehdotuksesta huomautettiin, että valuutanvaihdosta saattaa aiheutua kustannuksia. Kaikki ylläolevat ehdotukset raukesivat kannattamattomina. Ehdotettiin jäsenmaksun suuruudeksi nollaa (0) euroa. Ehdotusta kannatettiin. Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi nolla euroa (0 €).

14. Muut esille tulevat asiat
Johan Strandman totesi, että on sääli ettei Antti M. Mattssonin nimeä voida saada pöytäkirjaan. Sampo Vartiala totesi voivansa saada nimensä pöytäkirjaan. Petrus Rimpiläinen totesi Sampo Vartialan nimen jo olevan pöytäkirjassa. Johan Strandman totesi tähän että Petrus Rimpiläinen ei ilmeisesti ole “penaalin terävin kynä”, ja jatkoi hetken perästä “mutta kukapa olisi”. Ville Sinkkonen totesi edellä käydyn keskustelun olevan “tyhmää”. Kevin Karlsson totesi, että olisi kiva saada absoluuttinen valta. Petrus Rimpiläinen yhtyi edelliseen. Tähän Johan Strandman totesi, että “Olisihan tämä kivaa, mutta kun ei asuta vapaassa maassa”. Kasper Kuusisto toi esille, että kerhohuoneen keittiössä ei totisesti ole pussiteetä.

15. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 20:39