Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vuosikokous2015

Otakut vuosikokous 21.3.2015

1. Kokouksen avaus Kokous avattiin 16:01

2. Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Sakari Helokunnas, sihteeriksi Ossi Hirvola. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Ville Sinkkonen sekä Mikko Hirvola.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous on todettu kutsutuksi lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti koolle ja näin ollen päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat Ei ilmoitusasioita.

6. Toimintakertomus edelliseltä vuodelta Todettiin, että toimintakertomuksesta puuttuu maininta kampusriehasta. Lisäksi siistittiin toimintakertomuksen kieliasua.

7. Tilikertomus ja tilinpäätös Rahastonhoitaja esitteli tilikertomuksen ja tilinpäätöksen.

8. Toiminnantarkastajien lausunto Toiminnantarkastajien lausunto käytiin läpi. Toiminnantarkastajat puoltavat tilinpäätöksen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille.

9. Tilinpäätöksen hyväksyminen Tilinpäätös hyväksyttiin.

10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille ja hallitukselle Viimevuoden tilivelvollisille ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

11. Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle. Toimintasuunnitelma käytiin läpi ja hyväksyttiin pienin muutoksin.

12. Hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle Käytiin läpi hallituksen ehdotus talousarviosta ja se hyväksyttiin sellaisenaan.

13. Jäsenmaksun suuruus kuluvalla toimikaudella Jäsenmaksuksi ehdotettiin 0 euroa. Ehdotusta kannatettiin. Ehdotettiin jäsenmaksun korotusta jatkossa opintorahan prosentuaalisen indeksikorotuksen mukaisesti. Ehdotusta kannatettiin. Ehdotettiin barrelia raakaöljyä, jotta voidaan ajaa driftiautoilla tulevaisuudessa. Ehdotus raukesi kannattamattomana. Ehdotettiin söpöä Manga-tyttökuvaa. Ehdotus raukesi kannattamattomana. Äänestettiin kannatetuista ehdotuksista.

Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 0 euroa yksimielisesti. Ehdotus jäsenmaksun indeksikorotuksesta hylättiin, äänin 4-5.

14. Vuosijuhlan alustava suunnittelu Valitaan vuosijuhlatoimikunta. Vuosijuhlatoimikuntaan valittiin Sakari Helokunnas, Ville Sinkkonen, Mikko Hirvola ja Johan Strandman. Vuosijuhlatoimikunta totesi kokoontuvansa heti vuosikokouksen jälkeen.

15. Muut asiat Antti "Mazzon" M. Mattsson halusi nimensä pöytäkirjaan. Antti "Mazzon" M. Mattssonin nimi lisättiin pöytäkirjaan. Johan Strandman tiedusteli, miksi Kasper Kalervo Kuusisto ei ole kokouksessa. Sihteerille nillitettiin kirjanpidon tasosta.

16. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin kello 17:01.