Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vuosikokous2013Esityslista

Otakutin vuosikokous 22.3.2013 @ jmt11cd

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Menettelytavoista sopiminen

6. Ilmoitusasiat

7. Toimintakertomus edelliseltä vuodelta

8. Tilikertomus ja tilinpäätös

9. Toiminnantarkastajien lausunto

10. Tilinpäätöksen hyväksyminen

11. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

12. Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

13. Hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle

14. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus kuluvalle toimikaudelle

15. Muut esille tulevat asiat

16. Kokouksen päättäminen

Otakut varapuheenjohtaja, Miika Piiroinen (X-5_Zc7) #Otakut@IRCnet?