Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vaalikokous2018

Otakut Vaalikokous 2018
Jämeräntaival 10 CD Kerhohuoneella 9.12.2017 klo 18:00 alkaen

Paikallaolijat:
Ville Sinkkonen
Miika Piiroinen
Vilho Mäkelä
Dina Mavliutova
Panu Laasonen

Veli-Pekka Hämäläinen saapui kohdassa 5 (18:27)
Johan Strandman saapui kohdassa 6 (18:31)

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 18:17

2. Kokousvirkailijoiden valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Ville Sinkkonen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Miika Piiroinen
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin Dina Mavliutova ja Vilho Mäkelä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla ja paikalla on tarvittava määrä äänioikeudellisia jäseniä. Kokous on täten laillinen ja päätösvaltainen.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima työjärjestys sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita. Veli-Pekka saapui.

6. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, sekä muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi (2019)

Hallituksen puheenjohtajan valinta:
Panu Laasonen ehdotti Vilho Mäkelää.
Veli-Pekka Hämäläinen ehdotti Miika Piiroista.
Dina Mavliutova ehdotti Panu Laasosta. Panu Laasonen kieltäytyi tehtävästä.
Veli-Pekka Hämäläinen ehdotti itseään.


Äänestettiin hallituksen puheenjohtajasta:
2. Vilho Mäkelä: 2 ääntä
3. Miika Piiroinen: 5 ääntä
4. Veli-Pekka Hämäläinen: 0 ääntä
Tyhjiä: 0 ääntä

Valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2019 Miika Piiroinen.


Varapuheenjohtajan valinta:
Ville Sinkkonen ehdotti Panu Laasosta.
Ville Sinkkonen ehdotti Vilho Mäkelää. Vilho kieltäytyi tehtävästä.

Valittiin varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2019 Panu Laasonen.


Sihteerin valinta:
Miika Piiroinen ehdotti Ville Sinkkosta.

Valittiin sihteeksi vuodeksi 2019 Ville Sinkkonen.


Rahastonhoitajan valinta:
Ville Sinkkonen ehdotti Juhapekka Hietalaa. Herra Hietala kieltäytyi tehtävästä.
Miika Piiroinen ehdotti Vilho Mäkelää.
Panu Laasonen ehdotti Sampo Vartialaa. Sampo Vartiala ei ole paikalla kokouksessa, mutta on ilmaissut halukkuutensa tehtävään.

Äänestettiin rahastonhoitajan roolista:
Vilho Mäkelä: 3 ääntä
Sampo Vartiala: 4 ääntä.

Valittiin Sampo Vartiala rahastonhoitajaksi vuodeksi 2019.

Organisaattorin valinta:
Ville Sinkkonen ehdotti Vilho Mäkelää.
Miika Piiroinen ehdotti Dina Mavliutovaa.

Äänestettiin organisaattori vuodelle 2019:
Vilho Mäkelä: 6 ääntä
Dina Mavliutovaa: 1 ääni

Valittiin organisaattoriksi vuodelle 2019 Vilho Mäkelä.


7. Kahden toiminnantarkastajien ja heidan henkilokohtaisten varamiesten valinta seuraavaksi toimikaudeksi
Miika Piiroinen ehdotti Johan Strandmania.
Miika Piiroinen ehdotti Dina Mavliutovaa.

Valittiin toiminnantarkastajiksi vuodeksi 2019 Johan Strandman ja Dina Mavliutova.

Valitaan henkilökohtainen varamies Johan Strandmanille. Valittiin varamieheksi Karl Lipping.

Valitaan henkilökohtainen varamies Dina Mavliutovalle. Valittiin varamieheksi Antti Nilakari.


8. Muut esille tulevat asiat
Dina Mavliutova ehdotti erään kokouksen osallistujan poistamista tilasta. Kokouksella ei ole riittäviä perusteltuja syitä poistaa ketään.
Ville Halkola on antanut Panu Laasosen tietoon haluavansa Antti Mattssonin nimen pöytäkirjaan. Tämän enempää kokous ei voi asian eteen tehdä.
Veli-Pekka Hämäläinen ehdotti hiljaista minuuttia Antti Mattssonin muistolle. Kokous päätti olla pitämättä hiljaista hetkeä.
Vilho ehdotti joulutauon pitämistä kokouksesta. Taukoa ei päätetty pitää.


9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 19:24.