Otakut
  • In Finnish
  • In English

Vaalikokous2008

Otakutin sääntömääräinen vaalikokous 28.11.2008 sähköosaston salissa S1

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo. 16:09

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Mika Veijonsuo Sihteeriksi valittiin Markus Hiienkari Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Petri Kivikangas ja Emma Kantanen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja siten päätösvaltaiseksi

4. Työjärjestyksen hyväksyminen ja menettelytavoista sopiminen

Työjärjestys hyväksyttiin ja menettelytavaksi valittii käsiäänestys

5. Ilmoitusasiat

Antti Mattson loistaa poissaolollaan

6. Yhdistyksen hallituksen valinta seuraavaksi toimikaudeksi

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Eppu Ainolaa, suostui Puheenjohtajaksi ehdotettiin Samuli Laaksosta, suostui Puheenjohtajaksi ehdotettiin Mika Veijonsuota, kieltäytyi Suoritettiin äänestys, Eppu Ainola 7 ääntä, Samuli Laaksonen 7 ääntä Puheenjohtajaksi arvottiin Samuli Laaksonen

Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Eppu Ainolaa, suostui Varapuheenjohtajaksi valittiin Eppu Ainola

Sihteeriksi ehdotettiin Markus Hiienkari, ihan sama Sihteeriksi ehdotettiin Emma Kantasta, suostui Sihteeriksi ehdotettiin Jaakko Seppästä, kieltäytyi Suoritettiin äänestys, Markus Hiienkari 7 ääntä, Emma Kantanen 9 ääntä Sihteeriksi valittiin Emma Kantanen

Rahastonhoitajaksi ehdotettiin Jere Heléniä, suostui Rahastonhoitajaksi ehdotettiin Petri Kivikangasta, suostui Suoritettiin äänestys, Jere Helén 13 ääntä, Petri Kivikangas 1 ääni Rahastonhoitajaksi valittiin Jere Helén

Organisaattoriksi ehdotettiin Petri Kivikangasta, suostui Organisaattoriksi valittiin Petri Kivikangas

7. Yhdistyksen toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi

www-ylläpitäjäksi ehdotettiin Petri Kivikangasta, suostui www-ylläpitäjäksi valittiin Petri Kivikangas

Allnightervastaavaksi ehdotettiin Petteri Palmia, suostui Allnightervastaavaksi valittiin Petteri Palm

AU-yhteyshenkilöksi ehdotetiin Antti Myyrää, suostui AU-yhteyshenkilöksi valittiin Antti Myyrä

Vuosijuhlavastaavaksi ehdotettiin Eppu Ainolaa, suostui Vuosijuhlavastaavaksi ehdotettiin Samuli Laaksosta, kieltäytyi Vuosijuhlavastaavaksi valittiin Eppu Ainola

8. Tilintarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä

   valinta seuraavaksi toimikaudeksi

Tilintarkastajaksi ehdotettiin Lea Kylmälää, kieltäytyi Tilintarkastajaksi ehdotettiin Mia Kalliota, suostui Tilintarkastajaksi ehdotettiin Teemu Teekkaria, kieltäytyi Tilintarkastajaksi ehdotettiin Mika Veijonsuota, suostui Varatilintarkastajaksi ehdotettiin Risto Järvistä, suostui Varatilintarkastajaksi ehdotettiin Jaakko Seppästä, suostui Tilintarkistajiksi valittiin Mia Kallio ja Mika Veijonsuo, varatilintarkistajiksi Risto Järvinen ja Jaakko Seppänen

9. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle

0e ehdotettu, kannatettiin Oravannahkaa ehdotettiin Metallista pullonkorkkia ehdotettiin Koskenkorvapullon metallista kierretulppaa ehdotettiin Datsun 100A:n sytytystulppaa ehdotettiin

Jäsenmaksuksi valittiin 0e

10. Vuosikokouksessa hyväksyttyjen sääntömuutoksien vahvistaminen

    (sääntömuutokset tämän kutsun liitteenä)

Sääntömuutokset hyväksyttiin yksimielisesti

11. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita

12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo. 16:55